Zajmujemy sie usprawnianiem noworodków, niemowląt oraz dzieci starszych metodami neurorozwojowymi tj.

NDT- Bobath oraz Vojta.

Ponadto jako jedyni dokonujemy oceny niemowlat metoda Prechtla oraz NBAS Brazeltona. 

Pozostałe kursy, warsztaty oraz szkolenia:

- SI- I i II stopien

- USG narządu ruchu

-Anatomia Prosektoryjna I, II, II

- Anatomy Trains

-Terapia manualna dzieci

-Ortezowanie i szynowanie z tworzyw termoplastycznych ORFIT

- Kinesiology Taping

-Kinesiology Taping w pediatrii

- Meotoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn

- Ocena neurorozwoju niemowlat- wczesna interwencja

-Zespół hipermobilności konstutucjonalnego

- Asymetria i pochylenie głowy

-Nowoczesne metody rehabilitacji Mobilex

-Dzieci przedwcześnie urodzone

Konferencje:

-II forum neurologi dziecięcej, Poznań 2011

- V forum neurologi dzieciecej, Poznań 2014

 VI forum neurologii dziecięcej, Poznań 2015

-Standardy medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej, warszawa 2016

- Postępy w anestezjologi i intensywnej terapii dzieci i noworodków, warszawa 2015

- Konferencja 25- lecia Centrum Zdrowia matki Polki, Łódź 2014